Go to start page

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.

I underrubrikerna till vänster finns information om arbetsmiljöronder, arbetsmilljöundersökningar, riskbedömning, samordningsansvar, uppföljning och uppgiftsfördelning.

Rutiner vid Göteborgs universitet

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet

Informationsmaterial

Lilla guiden till SAM - Arbetsmiljöverket

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljöHur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?

Guide för en bättre arbetsmiljö

AVs cirkeldiagram för systematiskt arbetsmiljöarbete

This page is printed from the following webpage:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/preventive_health_and_safety_work/sam+/?languageId=100001&skipSSOCheck=true
Print date: 2016-05-31

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?