Till startsida

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång är den viktigaste länken mellan ledningssystemet och ledningen. Under genomgången informeras ledningen om viktiga händelser och förändringar i miljöarbetet som skett under den gångna perioden. Dessutom fattar ledningen strategiska beslut och drar upp riktlinjer inför den kommande tidsperioden.

Universitetsledningens genomgång

Universitetsledningen ger kontinuerligt instruktioner och tar beslut i olika frågor som påverkar miljöarbetet. Varje halvår gör rektor, förvaltningschef, miljöchef och miljöcontroller en större genomgång av arbetet.

Genomgång på institutionsnivå

Varje prefekt/motsvarande ansvarar för att minst en gång per år gå igenom resultatet av institutionens arbete med miljö och hållbar utveckling tillsammans med institutionens miljörepresentant och sprida resultatet till institutionens medarbetare.

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Uppfoljning/Ledningensgenomgang/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-02