Till startsida

Miljölagstiftning

Universitetets strategi för att efterleva lagstiftning är att utarbeta skrivna regler i miljöhandboken för de lagar som man berörs av. Reglerna beskriver konkret hur universitetet skall agera för inte bryta mot lagen. Detta innebär att personal bara kan applicera reglerna istället är att börja om från början med att läsa in all lagstiftning och sedan försöka avgöra vad som behövs göras och vilka som berörs osv.

För att hjälpa de som ändå vill botanisera i miljölagstiftningen  har universitetets miljöcontroller utarbetat ett centralt miljölagstiftningsregister, som tar upp miljölagstiftningen som universitetet berörs av. Detta ser du i vänsterspalt. <-----

Utifrån registret har varje fakultet valt ut de delar som kan appliceras på respektive verksamhet och skapat en laglista. Dessa laglistor finns i varje fakultets miljöhandbok.

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-02