Till startsida

Omfattning och avgränsning

Miljöledningssystemets omfattning och högsta ledning

Vid införande av ett miljöledningssystem är det väsentligt att omfattningen av systemet är definierat. Universitetet skall också definiera organisationens ledning samt om det finns samverkansavtal med andra organisationer eller avgränsningar inom den egna.

 

 

 

 

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/omfattning-och-avgransning/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-02