Till startsida

Långt och ihärdigt samarbete belönas

Samverkan måste byggas underifrån. Sedan kräver det en massa tid och tålamod.
– Lär gärna av oss, säger professor Claudia Fahlke, föreståndare för centrumbildningen CERA, som i år får Samverkanspriset på 200 000 kronor.


DET ÄR KÄNSLOR av glädje men också av lättnad över att äntligen ha blivit uppmärksammade. Claudia Fahlke berättar att hon tog emot samtalet om priset en klarblå försommardag nere på bryggan på Styrsö-Bratten, där hon stod och väntade på båten.
– Wow, det var fantastiskt och kändes overkligt i stunden, berättar hon. Priset är ett erkännande för allt som vi har gjort under åren. När vi startade 2004 var vi mer ett ideellt nätverk, sedan dess har det vuxit successivt och vi har hela tiden ägnat oss åt tredje uppgiften, samverkan med det omgivande samhället.
– Det känns som en bekräftelse, fortsätter Anette Skårner, lärare och forskare på institutionen för socialt arbete. Men det är inte bara en viktig markering inom universitetet utan också för yrkesverksamma inom missbruksområdet som vi samarbetar med

LENNART RÅDENMARK, som är alkohol- och drogsamordnare på Länsstyrelsen, framhåller att CERA har blivit en nationell förebild för hur universitetet och externa aktörer kan samarbeta.
– Det är många, framför allt i Stockholmsregionen, som är avundsjuka på vårt unika samarbete. Det speciella med CERA är att det är så många forskare med från olika discipliner och att det finns en stark vilja att göra nytta, att kunskapen ska spridas till personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården och kommuner.
I prismotiveringen står det att CERA har ”en upparbetad och utomordentligt god och stabil samverkan mellan institutioner och fakulteter inom Göteborgs universitet, och med externa aktörer som hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård samt länsstyrelsen”. De hyllas för att ha tagit fram en modell för hur samverkan kring beroendefrågor kan utformas nationellt.

MEN LÅT OSS ta det från början. Dåvarande chefen på Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ville stärka närheten till universitetet och komplettera den medicinska expertisen med psykologi och socialt arbete. Fyra forskare bildade då, 2004, Forskningsrådet för missbruks- och beroendeforskning, FMB.
– Det bäddade för det vi har idag, berättar Claudia Fahlke. Vi blev ett tvärvetenskapligt forskningsråd som hade till uppgift att implementera akademisk kunskap till praktik och klinik. Vi träffades regelbundet och började diskutera beroendeforskning och vetenskapliga förhållningssätt och lärde på så vis känna varandra. Eftersom syftet med nätverket inte var att söka pengar fanns det ingen konkurrens mellan oss.
Under åren har det arrangerats uppdragsutbildningar, en mängd konferenser och seminarier om aktuell forskning för alla som jobbar med dessa frågor ute i samhället. Exempelvis har man tagit fram en rapport över forskningsfältet, där forskare skriver korta populärvetenskapliga presentationer med kontaktuppgifter.
Förutom att driva forskningsprojekt har CERA fått flera nationella uppdrag, bland annat att vara med och revidera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Ett annat resultat är att CERA ligger bakom Sveriges enda masterprogram inriktat på missbruks- och beroendevetenskap.

MEN TROTS ATT CERA inrättades formellt som en centrumbildning av rektor hösten 2014 har de inte fått en krona från universitetet, förutom en mindre pott från Samhällsvetenskapliga fakulteten som stöd för administration. Claudia Fahlke menar att utan Länsstyrelsen Västra Götalands ekonomiska stöd på cirka 1,7 miljon kronor, som FMB fick innan det blev CERA, hade det varit svårt om inte omöjligt att komma så långt som de gjort.
– Vi hade hoppats att få pengar i samband med att vi blev en centrumbildning men vi hamnade i en brytpunkt på grund av en översyn. Nu ser vi en chans att söka pengar från UGOT Challenges, men vi är ändå i behov av pengar för att kunna arbeta vidare systematiskt. Jag tycker det är universitetets ansvar som uppmanade oss att ansöka om att bli en centrumbildning och som också har inrättat oss.

ETT AV DE områden som man vill forska vidare om är utsatta grupper i samhället som hemlösa och invandrare. Men det finns också planer på att starta en studie om studenter, som är den grupp i samhället som dricker mest och som också oftare prövar cannabis jämfört med jämnåriga.
– Här behövs insatser, menar Anette Skårner. Det är många som pratat om hur viktigt att göra mer för unga vuxna men det har gjorts väldigt lite. Kan man få unga människor att reflektera över sitt drickande har bara det en positiv effekt.
Svensk beroende- och missbruksforskning håller en mycket hög internationell standard, framhåller Claudia Fahlke.

– VI FICK BLAND annat excellent betyg i RED 10, men Sverige är litet och vi kan bli bättre och behöver samverka mer med andra forskare. Vi har ganska god kunskap om enstaka faktorer, om beroendets psykologi, sociala faktorers betydelse och vad som händer i hjärnan, men utmaningen är att få ihop alla delar till bra modeller som täcker det komplexa. Vardagen för den som hamnat snett är inte så enkel, bara samtal eller medicin hjälper inte alltid. Det är därför viktigt att forskningen är tvärdisciplinär.
På frågan om vad som har varit framgångsreceptet svarar Claudia Fahlke snabbt.
– Samverkan låter sig inte styras uppifrån. Ingen har sagt till oss vad vi ska göra. Vi började träffas för att vi litar på och respekterar varandra. Men också för att det är roligt att hålla på med samverkan. Även om det har växt till något mycket större har vi försökt att behålla det genuina engagemanget.

EN ANNAN NÖDVÄNDIG egenskap är tålamod, menar Claudia Fahlke.
– Vi har hållit på länge och det måste få ta tid. Ibland får man med små medel göra ganska mycket och baksidan är att det är lite av en fritidssyssla. Det har krävt oerhört många timmar på kvällar och helger. Så kan man inte jobba för alltid, men det har varit en viktig del i uppstarten.
Enligt Lennart Rådenmark har CERA blivit en viktig aktör i hela landet på grund av den dynamik som samarbetet har genererat.
– Det skapar stora möjligheter, bara fantasin sätter gränser. Det som CERA framför allt lyckats med är att få saker och ting att hänga ihop och att göra nytta.
Att få Samverkanspriset känns därför extra roligt, poängterar Claudia Fahlke som hoppas att det leder till att samverkan uppmärksammas eftersom den alltför ofta tas för given.
– Det är inget som premieras särskilt mycket. Universitetet är inte riggat för en sådan verksamhet som vi bedriver. Alla talar om hur bra det är att sprida och omsätta kunskap men det tar mycket tid. För mig som professor är det lättare att göra det men för unga forskare handlar det nästan uteslutande om att producera forskningsartiklar. Universitetet ska förstås ligga i framkant när det gäller forskning och utbildning, men det är minst lika viktigt att universitetet finns ute i samhället och samverkar. Vi är trots allt finansierade med offentliga medel, säger Claudia Fahlke som föreslår att GU ser över meriteringssystemen.

ANETTE SKÅRNER tycker att samverkansuppgiften behöver tydliggöras och konkretiseras exempelvis i det fortsatta arbetet med Vision 2020.
– Vi har en skyldighet att inte bara skriva vetenskapliga artiklar på engelska för forskarsamhället utan även att dela med oss av kunskapen och inse att vi har stor nytta av samverkan. Jag hoppas på en förändring.

TEXT: ALLAN ERIKSSON
FOTO: JOHAN WINGBORG

Fakta
Samverkanspriset går i år till Center for Education and Research on Addiction (CERA) som är en centrumbildning för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet. CERA bildades 2013, men samarbetet började redan för 10 år sedan. CERA består idag av en tvärvetenskaplig forskargrupp som arbetar med forskning och utbildning om alkohol-, drog- och spelberoende, och av externa parter som Beroendekliniken/SU, FoU i väst/GR, Kriminalvården och länsstyrelsen. Se www.cera.gu.se.

Bakre rad från vänster: Fredrik Spak, Claudia Fahlke, Hugo Wallén, Malin Aronsson, Bodil Augustsson, Kristina Berglund.
Främre rad från vänster: Bo Söderpalm, Anette Skårner, Lennart Rådenmark, Ewa Wikström, Ann Karlsson.

 

Ettan
Sidansvarig: Allan Eriksson|Sidan uppdaterades: 2014-11-03
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://www.medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/gu-journalen/arkiv/2014/nummer-6-14/samverkanspriset-till-nationellt-centrum-/?skipSSOCheck=true&referer=http%253A%252F%252Fwww.google.se%252Furl%253Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526source%253Dweb%2526cd%253D1%2526ved%253D0CCAQFjAA%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.medarbetarportalen.gu.se%25252FNews%25252Fgu-journal%25252Farkiv%25252F2014%25252Fnummer-6-14%25252Fsamverkanspriset-till-nationellt-centrum-%25252F%2526ei%253DO_GqVLHWG-TkyAPno4DYDA%2526usg%253DAFQjCNEQlMwjmzRu1mlPxsHPknzKIH8zzw%2526bvm%253Dbv.82001339%252Cd.bGQ
Utskriftsdatum: 2019-03-23

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?