Till startsida

Stödgrupp för verksamma inom Göteborgs universitet

Stödgruppen är ett nätverk som ger hjälp och stöd till universitetets anställda, doktorander och studenter i samband med tillfälliga problem och svårigheter i det vardagliga arbetet.

Gruppens uppdrag är att vara ett stöd för verksamma inom universitetet då de känner sig kränkta, förbisedda eller ignorerade. Det kan handla om konflikter, mobbning, språkförbistring eller andra situationer där en eller flera personer behöver hjälp för att kunna hantera eller lösa ett problem.

Stödgruppen hjälper till i svåra situationer

Stödgruppen hjälper till och stödjer i svåra situationer. Nedan följer några exempel på stödgruppens uppgifter:

  • Vara samtalsstöd i ”trassliga” situationer.
  • Vara ett stöd i kontakter med ”tredje” person.
  • Vara en extra kontakt i en krissituation, exempelvis vid olycka eller dödsfall.
  • Vid behov förmedla andra kontakter inom eller utanför universitetet som kan bidra till att en person får hjälp med att komma vidare och hitta en lösning på sitt problem.
  • Vid behov förmedla kontakter med företagshälsovården, studenthälsovården, myndigheter eller andra som kan ge professionell hjälp som inte finns eller kan/ska ges inom vår egen organisation.
     

En kontakt med stödgruppen ska vara begränsad och pågå under kortare tid eller till dess att det akuta problemet är löst eller annan hjälp är ordnad.

Stödgruppen har regelbundet återkommande möten för avstämning av sitt uppdrag. Eftersom de som ingår i gruppen har olika kompetens, kan en person vid behov komma att hänvisas vidare till annan kontakt inom gruppen. Alla samtal behandlas konfidentiellt.

Stödgruppens medlemmar

Stödgruppen består av följande personer:

Ylva Berggren, sektionsledare, sektionen för arbetsmiljö och likabehandling.

Håkan Kellgren, universitetsadjunkt

Olle Persson, universitetslektor

Henriette Philipson, universitetslektor

Liselotte Nilsson, administrativ samordnare

Iolanda Santos Tavares, forskarstuderande

Lars van der Heeg, högskolepräst

 

Ylva Berggren har i uppdrag att samordna stödgruppens arbete.

Till dig som vill komma i kontakt med stödgruppen

Stödgruppen är lätt att komma i kontakt med. Det går alltid att nå någon i gruppen under kontorstid mellan kl 9.00 och 16.00. Ring telefonnummer 031-786 31 20. Numret är vidarekopplat till den person i stödgruppen som har jour den veckan.

Du har rätt att vara anonym. Det innebär att du inte behöver tala om vad du heter eller var du arbetar.

Innan du ringer kan det vara bra om du tänker igenom hur du vill formulera ditt problem och vad det är för hjälp du behöver.

Sidansvarig: Personalenheten|Sidan uppdaterades: 2014-05-06
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://www.medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken/arbetsmiljo-a-till-o/stodgrupp/?skipSSOCheck=true&referer=http%253A%252F%252Fwww.google.de%252Furl%253Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253Dst%2525C3%2525B6dgrupp%252520f%2525C3%2525B6r%252520verksamma%252520vid%252520gu%2526source%253Dweb%2526cd%253D1%2526ved%253D0CCoQFjAA%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.arbetsmiljo.gu.se%25252Farbetsmiljo-a-till-o%25252Fstodgrupp%2526ei%253Dy-IYUZbdB4SOtQb5sYDYBA%2526usg%253DAFQjCNEFtEXEu1Jz0SV3XSWxdeUVcizhPQ%2526bvm%253Dbv.42080656%252Cd.Yms
Utskriftsdatum: 2018-01-23

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?