Go to start page

VFU-information

Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning. Du kan exempelvis vara handledare, samordnare eller VFU-kurslärare.

Här hittar du bland annat:

  • blanketter
  • information om fortbildning
  • inloggningslänk till Studieplans- och VFU-webb
  • kontaktuppgifter till handläggare och samordnare
  • lärarutbildarens häfte
  • VFU-perioder
  • VFU-avtal

Program och examen

Göteborgs universitets olika lärarprogram, dess inriktningar och vilken examen de leder till. Dessutom framgår fördelningen av högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning, ämnesdidaktik och pedagogik. (Klicka på bilden för större format.)

Ny digital Introduktion för VFU-handledare

Läs mer om nya upplägget.

Om VFU inom lärarutbildning och covid-19

Information till medarbetare

VFU-avtal och styrdokument

Lärarutbildarens häfte

Lärarutbildarens häfte - VFU-information för lärare inom lärarutbildningen

Häftet riktar sig främst till VFU-handledare, VFU-kurslärare och VFU-samordnare/kontaktperson i område eller på skola.

Lärarutbildarens häfte

Fortbildning och vidareutbildning

Fortbildning & vidareutbildning för lärare och förskollärare

Korsvägen Portal med kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Page Manager: Jennie Corneskog|Last update: 8/31/2020
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://www.medarbetarportalen.gu.se/lararutbildning/vfu/?languageId=100001&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.lerum.se%2F
Print date: 2022-01-28

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?